-->

Archive | Ydelser

GRAFIK I BYENS RUM

Hos Monoline hjælper vi med at få grafik til at spille ind i byens rum. Det kan være permanente løsninger eller midlertidige installationer. Her ses afmærkning i cykelsti af ’Grøn bølge’ for cyklister, der giver grønt lys hele vejen, når de kører 20 km/t. Man kan opleve ’Grøn Bølge’ på flere af Københavns store gader.

implement-asfalt_TRO0137_jpg

ARBEJDSMETODE

Inden vi finder den rigtige løsning, analyserer og observerer vi det konkrete byrum. Vi undersøger mulighederne i rummets skala, lysets bevægelse samt menneskers adfærd og samspil med rummets øvrige elementer. Det gør os i stand til at skabe de bedste designs i det urbane landskab til størst nytte for slutbrugeren – og med respekt for det eksisterende byrum.

Vi afprøver vores designs i 3D-software, så man får en rumlig oplevelse af løsningen inden projektet søsættes. Det danner et grundlag for en endelig dialog og sikrer, at vi finder den optimale løsning.

Nedenfor fotos af vores design af byudstilling og grafik til prisbelønnede Miljøtrafikugen 2005 i København.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Posted in YdelserComments Off on GRAFIK I BYENS RUM

BRANDING

Hos Monoline har vi stor erfaring med at udvikle visuelle identiteter og brands for byer. Med en stærk visuel identitet opnår byen synlighed for omverdenen og opbygger en fælles selvopfattelse hos indbyggerne. Forud for udarbejdelsen af et stærkt logo ligger analyse af kerneværdier og brugeranalyse. På billedet ses ’I bike CPH’, som vi har designet til Københavns Kommune i forbindelse med promovering af København som cykelby med internationalt format.

Monoline står desuden bag design af nedenstående visuelle identiter og logoer for byer, organisationer og virksomheder:

 

Logoer-af-Monoline-2015

Posted in YdelserComments Off on BRANDING

INFORMATIONSGRAFIK

Når vi udvikler informationsgrafik og kartografi, går vi efter enkle løsninger, der tydeligt kommunikerer de nødvendige budskaber. Vi sætter os ind i de faglige budskaber og omdanner dem, så slutbrugerne forstår informationen. På eksemplet ses et kortdiagram fra Københavns Kommunes ”Strategi for udvikling af Middelalderbyen”. Her udviklede Monoline den komplette visuelle linje dvs. design og layout af publikationer, diagrammer, kortmateriale samt en omfattende fotodokumentation.

2010-02-18_TH76967Cykelkort København

 

Cykelkort-skærmArbejdsfil under udvikling af cykelkort

AK-cykelkortAlbertslund Cykelkort

16

Kartografi til formidling af strategi for byudvikling

 

Posted in YdelserComments Off on INFORMATIONSGRAFIK

FOTOOPGAVER

Fotografi udgør en væsentlig del af Monolines opgaver. Vores portfolio rummer street-photography, arkitektur, portrætter, reportage samt observerende dokumentarfotografi.
Vores arkitektfaglige tilgang kommer ofte fotografiet til gavn i vores iagttagelser af arkitektur, byens rum og dens brugere. Når vi udvikler komplette grafiske løsninger, er det vigtigt også at sikre den rigtige komposition af fotografier, så den rette historie kommer frem. se fx udvalgte billeder af street photography.

Nedenfor et udpluk at vores fotografier. Alle fotos: © Troels Heien.

Drum-Limousine---Hjalte-Thygesen

Rubinflow

Thomas-Buttenschøn

Wedding

proces_Screen-Shot-2015-09-09-at-15.44.41

proces_Screen-Shot-2015-09-09-at-15.43.20

proces_Screen-Shot-2015-09-09-at-15.46.55

_HEI1670

_HEI1712

_TH78699

_TH79597

_TH79236

_TH79631

 

 

Posted in YdelserComments Off on FOTOOPGAVER

GRAFISK DESIGN

Monoline udvikler udvikler al slags grafisk design, og vi rådgiver også vores kunder om hvilke medier, som er gode at bruge, så vi sammen træffer de rigtige valg. Det er siden vores etablering blevet til en mangfoldighed af publikationer, brochurer, foldere, salgsmateriale, visitkort, brevpapir, flyers, merchandice, covers, emballage, illustrationer, plakater etc.

Nedenfor ses flere eksempler på vores grafiske designs:

 

TUE WEST

På billedet ses CD-cover til Tue West pladen “Vi er nået hertil” som blev udgivet af Universal Music i 2008. Det grafiske udtryk blev udviklet i tæt samarbejde med kunstneren Tue West, med udgangspunkt i hans skitser.

SKRIFTDESIGN

 

 

 

 

 

 

Hos Monoline arbejder vi gerne med typografi- og skriftdesign, da det er her, vi kan kan dyrke en diciplin hvor man i detaljen danner helheden. Derfor designer vi typografier og logoskrifter.

Typografiens udtryk skal ikke kun understøtte tekstens indhold. En god typografi skal også bestå af velproportionerede bogstaver, der på samme tid skaber smukke ordbilleder samt harmoniske sætninger og sider. Typografien skaber klangbunden for det skrevne ord.

Der skal ikke herske tvivl om, at typografi betyder en hel del for os. Faktisk er ‘monoline’ et typografisk begreb, der beskriver en skrifttype, hvor bogstavernes lodrette og vandrette træk har samme vægt.

På billedet ses vores skrift “Copenhagen Semibold”. Denne skrift er designet med det særlige formål at opnå optimal læsbarhed på skilte. Det er en monolineskrift,hvilket vil sige, at bogstavernes lodrette, vandrette og buede strøg alle har samme optiske bredde. De buede træk er spændstige og præger i høj grad skriftens udtryk.

 

 

PÅ OPDAGELSE I NATUREN

YU2F2228

YU2F2235

NORDIC CHALLENGE

CHARLOTTENBORG KUNSTKATALOG

 

 

Posted in YdelserComments Off on GRAFISK DESIGN

VISUEL IDENTITET

En stærk visuel identitet kan være altafgørende for at opnå gennemslagskraft uanset om det er for en virksomhed, event eller et brand.

Den visuelle identitet skal gå klart og tydeligt igennem. Der er skarp konkurrence i at vinde brugernes gunst, og de navigerer i forvejen i en overflod af informationer og visuelle indtryk. Derfor er det vigtigt, at den visuelle identitet udtrykker de rette værdier, så virksomheden når ud til den ønskede målgruppe – men også at identiteten er skarp, så den trænger igennem til kunden. Det stiller høje krav til den grafiske idé og udformning.

Monoline arbejder analytisk og metodisk for at udvikle visuelle identitetsprogrammer der skaber sammenhæng og genneslagskraft.

Grundelementet i en visuel identitet vil ofte være et mærke eller et logo. Nedenor ses en række logoer vi har designet:

Logoer-af-Monoline-2015

Synliggørelsen af virksomhedens logo/bomærke er med til at forstærke virksomhedens identitet. Analoge og digitale medier, uniformer, biler, produkter og udstillinger skal derfor forsynes med logo/bomærke. For at styre disse tiltag og skabe en stærk sammenhæng mellem alle virksomhedens aktiver udformes en manual med retningslinjer for den samlede visuelle identitet.

aqua logo2

aqua logo

 

 

Posted in YdelserComments Off on VISUEL IDENTITET

FN’s VERDENSMÅL

Hos Monoline er vi meget optaget af FN’s Verdensmål og i hvordan små og mellemstore virksomheder kan arbejde strategisk med at implementere Verdensmålene i deres forretning. Vi arbejder løbende med at indsamle viden på området og udvikler koncepter der motiverer tiltag i danske virksomheder, der både skaber ny værdi i virksomhederne og støtter op om FN’s Verdensmål. Det kan være en svær øvelse at omsætte målene til konkrete løsninger og tiltag. Udover at virksomhedernes beslutningstagere skal mobilesere viljen til at ændre adfærd, services og/eller produkter, er en anden afgørende succes-parameter virksomhedernes evne til at kommunikere deres initiativer indenfor Verdensmålene. Monoline hjælper virksomheder med at se nye forretningsmuligheder som Verdensmålene åbner op for gennem design sprint workshops, og tager udgangspunkt i anbefalinger fra “SDG kompasset” når hjælper vi med at skabe kommunikation der formidler virksomhedernes tiltag.

 

Posted in YdelserComments Off on FN’s VERDENSMÅL

ABOUT MONOLINE

Urban design and visual communication

Monoline makes designs for branding, shoot photos and drone videos, communicates strategies, creates campaigns, exhibitions and graphics in urban spaces – always with simple solutions that are focused and clearly communicate the message. ”Design that makes a difference in the urban landscape.”

THE URBAN LANDSCAPE
There are many factors to consider when working with design and communication in public space. Therefore it requires careful analysis to establish qualified results. Monoline has built a competence in making complete solutions centered on graphic and industrial design to communicate in the urban landscape.

Monoline works with urban spaces, and with a graphic and architectural professional background, we have the necessary understanding of urban spaces, architecture and planning that enables us to create simple solutions that clearly communicate the desired messages in interaction with the environment.

IT BEGINS WITH THE ANALYSIS
Before we find the right solution, we analyze and observe the concrete urban spaces. We investigate the possibilities of space-scale movement of light and human behavior and interaction with the environments other elements. It enables us to create the best designs in the urban landscape to the greatest benefit for end users – and with respect for the existing urban space.

We test our designs in 3D software, so you get a spatial experience of the solution before the project is launched. This approach provides a basis for a final dialogue and ensures that we find the optimal solution.

WORKING PROCESS MODEL

WE UNDERSTAND BICYCLE CULTURE
At Monoline we want to create a better approach to communicate with people through design and graphics. Mobility and movement in the city are keywords for us. It is therefore no coincidence we have created many solutions that are related to promoting a vibrant bicycle culture. Riding a bicycle offers the simple joy of the experience and also health benefits but the social benefits are even greater: less pollution, disease, and noise; reduced health care costs; Futhermore more cyclists mean that people are more present in the urban landscape, enriching public spaces.

EXPERIENCE IN A WORLD-CLASS CYCLING CITY
The City of Copenhagen is working hard to create better conditions for cyclists and make them aware of new initiatives. Monoline has played a significant role in the development of many cycling successes in the City of Copenhagen. Monoline projects include the following: I bike CPH, the Green Wave, the Bicycle Account, and the City of Copenhagen Bicycle Map.

STRONG NETWORK
Monoline is a small company with a large professional network. This enables us to offer complete solutions. The network consists of firms specializing in photography, advertising, web solutions, PR, writing, industrial design, architecture, traffic planning and bicycle culture. Monoline and many of our partners are part of the social community “Republikken” located in Copenhagen. We set up the best team for each specific task, and through good cooperation skills and project management, we deliver solid results.

GRAPHiCS IN URBAN SPACES
Monoline creates graphical solutions for the urban space. Projects may be permanent solutions or temporary installations. The above image shows street graphics  for the Green Wave for cyclists. When cyclists travel at  20 km/h they get all green traffic lights. One can experience the Green Wave on several of Copenhagen’s major streets.

BRANDING
At Monoline we have considerable experience in developing visual identities and brands for cities. A strong visual identity helps to make a city more visible to the outside world and builds a common self-perception for the city’s inhabitants.. Prior to the preparation of a strong logo is the analysis of core values and user analysis. The above image shows
’I bike CPH’ which we designed for the City of Copenhagen in connection with promotion of Copenhagen as a city of cyclists in an international context.

INFORMATION GRAPHICS
When we develop information graphics, we go for simple solutions that clearly communicate the appropriate messages. We put ourselves into the professional messages and transform them so that end-users understand the information. This example shows a map image from the City of Copenhagen’s ’Strategy for the Development of Medieval City’. Monoline developed the full visual line; we produced design and layout of publications, charts, maps and extensive photo documentation.

PHOTOGRAPHY
A good photograph often says more than words. Photography
constitutes a substantial part of Monoline’s tasks. Our reference catalogue contains photographs of urban life, architecture, portraits, events and observational documentary photography.
With training as professional architects our photographic work benefits through our observations of architecture, urban space and its users. When we develop complete graphic solutions, it is important to ensure the proper composition of photographs, so the correct story is told. This is a photo taken by Kalvebod Brygge in connection with documentation of life in Copenhagen Harbor.

MONOLINE FACTS
• Established in 2003.
• Designed outdoor exhibition and graphics for the award-winning Mobility Week in Copenhagen, 2005
• Developed concept and design for the Green Wave for cyclists in Copenhagen, 2006.
• Member of creative networking office ”Republikken” since 2007.
• Designed logo ’I bike CPH’ for the City of Copenhagen in 2007.
• Developed Copenhagen bicycle map, 2008.
• Troels Heien was a jury member for the ’Copenhagen International bike-share design competition’, 2009.
• Designed visual identity for Velo-City Global 2010


ABOUT TROELS HEIEN, OWNER OF MONOLINE
Troels is an architect, graphic designer and photographer from the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture. In 2003 he started the Design and Communications bureau Monoline. His portfolio reflects his main focus of implementing Identity Programs, Campaigns and Graphic Design to Urban Spaces. His work is thus seen throughout Copenhagen, e.g. the ‘I bike Copenhagen’ and ‘Green Wave for Bicycles’ identities. Troels Heien was recently appointed by ‘Danish Designers’ as a jury member for the design competition of the municipal of Copenhagen’s new bike share system.

Posted in YdelserComments Off on ABOUT MONOLINE


 OFFLINE & ONLINE FORTÆLLING

Monoline arbejder strategisk med visuel formidling og fortælling. Vi hjælper byer, organisationer og virksomheder med at opnå gennemslagskraft og troværdighed igennem brugerorienteret design, og sikrer at afsenderens værdigrundlag formidles tydeligt i både online og offline kommunikation.

 URBAN DESIGN OG FOTOGRAFI

Monoline udvikler designs til at brande cykelkulturer, formidle strategier for byudvikling, skabe kampagner, udstillinger og grafik i byens rum – altid med enkle løsninger, der målrettet og klart formidler budskabet. Kort sagt design, der gør en forskel i det urbane landskab. Vores arbejdsområder spænder fra konceptudvikling til grafisk design og fotografi.
[Læs mere]

 FOTOGALLERI - flickr

 FAKTA OM MONOLINE

• Etableret i 2003.

• Designer byudstilling og grafik til prisbelønnede Miljøtrafikugen 2005 i København.

• Udvikler koncept og design til Grøn bølge for cykler i 2006.

• Bliver en del af det kreative netværk Republikken i 2007.

• Designer brandet ’I bike CPH’ i 2007.

• Udvikler cykelkort til København i 2008.

• Troels Heien er fagdommer ved ’Copenhagen bike-share international design competition 2009’.

• Udvikler identitet til Velo-City Global 2010

• Underviser i design og entreprenørskab på E-design på ‘Copenhagen School of Design and Technology’ siden 2011

• Monoline omdannes til ApS 1. maj 2011

• Samarbejde med Christian Bjørn i udvikling af visuel identitet til norske Agilty Group 2012

• Monoline flytter til det eksperimenterende byrumslaboratorium LOD67 på Amager i 2012

• Udvikler cykelkort til Albertslund i 2013

• Samarbejde med Christian Bjørn i udvikling af visuel identitet til norske Aquamarine 2014

• Designer visuel identitet til TV Nordsjælland i 2014

• Monoline flytter til Republikken på Vesterbro i 2015

• Monoline er medstifter af Ekranoplan i 2015

• Troels Heien er medstifter af Ahead Design Advice i 2015

• I 2016 vinder Monoline 2-årig rammeaftale som fotograf for Københavns Kommune TMF

• Udvider produktportefølje med produktion af Dronefilm og dronofoto i 2017

KONTAKT

Monoline ApS
C/O Republikken
Vesterbrogade 26
1620 København V
Tlf: +45 2210 4706
e-mail: info@monoline.dk